Politikk, Rus, Helse, Brukerrom, gateklinikk for rusavhengige, eikaklinikken, sverre eika, Tryggere Ruspolitikk, rusbehandling, omsorg, hjelpe ikke straffe
Vi hjelper personer som av ulike grunner ikke får tilstrekkelig hjelp
Eikaklinikken er et helsetilbud for rus- og medikamentavhengige i Oslo og omegn. Vi jobber for å styrke pasientenes helse og livskvalitet og bidra til at de får rett hjelp til rett tid og på rett sted.
Vi har for tiden inntaksstopp grunnet kapasitet og intern omorganisering.Sverre Eika, gateklinikk, eikakliniken, De narkomanes lege, omsorg, Ruspolitikk, Tryggere Ruspolitikk, Rusreform
I 2019 tok "de narkomanes lege" Sverre Eika initiativ til å starte en gateklinikk for rusavhengige i Oslo. Sverre døde brått høsten 2021, og mange så da behovet for å videreføre hans arbeid. Med hjelp fra Tryggere Ruspolitikk og flere ildsjeler kom Eikaklinikken i gang ved utgangen av 2021.

Eikaklinikken er i år finansiert av Johan H. Andresen, Ketil Skorstad, Stiftelsen Kaare-Berg, Bergesenstiftelsen, Oslo kommune, Eckbos Legat, pasientjournalsystemet Pridok og mindre private givere.
Vi er fremdeles avhengig av donasjoner. Du kan bidra ved å vippse til #546538

Eikaklinikken er religionsnøytral og politisk uavhengig, og har integritet, medbestemmelse og respekt som grunnverdier.

Les en pasienthistorie.
Om Eikaklinikken
Vi styrker våre pasienters helse og livskvalitet.
Gi nødvendig helsehjelp.
Bidra til at pasientene får rett hjelp til rett tid og på rett sted.
Gjøre tjenesteapparatet bedre rustet til å ivareta pasientene våre, og pasientene våre bedre rustet til å benytte seg av tjenesteapparatet.
1
2
3
Dette får vi til ved å:
Teamet
 • Hilde Irene Meyer
  Virksomhetsleder
  Hilde er sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse og rus. Hun har over 30 års praksis fra ulike deler av rusfeltet både som leder, saksbehandler og utøvende sykepleier ved lavterskeltiltak og feltpleie. Hilde jobbet sammen med Sverre Eika ved 24SJU fra 2014 til 2019, og er i dag virksomhetsleder for Eikaklinikken.
 • Aina Mumbi
  Lege og fagansvarlig
  Aina er lege, uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2012. Hun har siden påbegynt videreutdannelse i funksjonellmedisin ved Institute for Functional Medicine i Washington USA. Hun har studert 5 Element Akupunktur ved AFEA i Oslo, og er medlem av NNH og Legeforeningen.
 • Anne-Kristin Slaatten
  Sykepleier og tannpleier
  Anne-Kristin er både sykepleier og tannpleier. Hun har jobbet innen rusomsorgen, og med somatikk og demens. Hun jobbet også sammen med lege Sverre Eika på 24Sju.
 • Malin Halvorsen
  Vernepleier
  Malin er utdannet vernepleier og yogalærer. Hun studerer rus- og avhengighetsproblematikk som en del av en master i helsefremmende relasjonsarbeid ved VID vitenskapelige høyskole. Arbeidet sammen med Sverre ved 24SJU.
 • Odin Engebraaten
  Helsefagarbeider
  Odin har studert helsefag, meditasjon, coaching og IVK (ikke voldelig kommunikasjon), og har jobbet i sosialfaglig rusomsorg siden 2017.
  Han har erfaring fra barnevernet, traumebasert omsorg og jobbet med mennesker med psykisk utviklingshemming. Odin er opptatt av menneskers indre landskap, er glad i musikk og spiller gitar.
 • Rasmus Røder Jessien
  Vernepleier og aktivitetsleder
  Rasmus ble utdannet vernepleier i 2015. Han har jobbet flere år i oppsøkende arbeid på gaten og har i tillegg erfaring fra Gatehospitalet og akuttovernattingstilbud. Han har også studert friluftsliv ved Høgskolen i Telemark og vært aktiv i naturen mesteparten av livet.
Politikk, Rus, Helse, Brukerrom, gateklinikk for rusavhengige, eikaklinikken, sverre eika, Tryggere Ruspolitikk, rusbehandling, omsorg, hjelpe ikke straffe
ORGANISASJONSFORM
Eikaklinikken er en religionsnøytral og politisk uavhengig virksomhet under Tryggere Ruspolitikk.

FORMÅL
Vi har som mål å gi akutt, nødvendig og ofte livreddende hjelp, for deretter å bistå med å reetablere kontakt med tjenesteapparatet.

BEMANNING
Vi har en lege, sykepleiere, tannpleier, vernepleier og sekretær i ulike stillingsprosenter.

TILGJENGELIGHET
Telefontiden er fra 10:00 til 14:00 mandag til fredag.
Henvendelser utenom telefontid går direkte til e-melding via SMS og besvares fortløpende.

ÅPNINGSTIDER
Klinikken holder åpent for konsultasjoner tirsdager etter timebestilling.

VI TILBYR

 • Helhetlig helsefaglig vurdering.
 • Bistand med oppstart og utvikling av individuell plan (IP).
 • Legekonsultasjon og hjemmebesøk ved behov.
 • Helsesjekk med blodprøver og EKG ved Fürst laboratorium.
 • Henvisning til rusbehandling (avgiftning, elektiv innleggelse).
 • Henvisning til smertepoliklinikk.
 • Henvisning til tilbud innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).
 • Fast kontaktperson og tverrfaglig helseteam rundt hver enkelt pasient.
 • Bistand med medisinering i påvente av overføring tilbake til fastlege, sykehus eller LAR, eventuelt medisinering i samarbeid med disse instansene.
 • Bistand under nedtrapping og tett, minst ukentlig kontakt i behandlingsfasen.
 • Helsefaglig støtte før, under og etter sykehusinnleggelse eller annen behandling.
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom, samt forebyggende tiltak.
 • Sårvurdering med enkelt sårstell, eventuelt henvisning til sårpoliklinikk.
 • Enkelt tannstell og utdeling av tannpleieutstyr. Oppfølging mht. videre tannbehandling.
 • Utdeling av og kursing i bruk av Nalokson.
SAKSBEHANDLING
Alle henvendelser tas opp i ukentlig inntaksmøte. Det må påregnes ventetid for legekonsultasjon. Før inntak setter vi opp en sykepleierkonsultasjon for kartlegging.

VEDERLAG
Alle tjenester hos oss er gratis. For medikamenter, kosttilskudd og annet på blå resept eller med refusjonspunkt, betales det kun egenandel på apoteket. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle legemidler omfattes av blåreseptordningen.

KVALITETSARBEID
Vi bruker TrinnVis kvalitetssystem, som dekker alle deler av HMS-oppfølgingen. Uønskede hendelser og avvik følges opp i lokalt kvalitetsutvalg bestående av daglig leder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, virksomhetsleder og lege. Vi jobber kontinuerlig med å sikre kvaliteten i arbeidet vårt, blant annet gjennom kursing av ansatte. Vi bruker journalsystemet PriDok EPJ, og er tilknyttet Norsk Helsenett.

BRUKERMEDVIRKNING
Vi har opprettet et brukerråd som møtes to ganger i året. Virksomhetsleder har ansvar for å innkalle til møter og leder møtene. Vi benytter også en brukerundersøkelse som danner grunnlaget for drøfting i brukerrådet. I tillegg har klinikken en forslagskasse der pasientene anonymt kan komme med forslag, samt et evalueringsskjema som lar pasientene evaluere hjelpen de har fått av oss.

SAMTYKKE
Helsehjelp kan bare gis med informert samtykke fra den det gjelder. Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

KLAGEADGANG
Dersom du mener du ikke har fått den hjelpen du behøver, kan du kontakte virksomhetsleder på 950 07 978.
Du kan også kontakte følgende instanser for råd og veiledning:
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken på 23 13 90 20
 • Pasient- og brukerombudet nasjonalt på 405 01 600
 • Norsk Pasientforening på 22 00 74 00
Mitt ønske for fremtiden er at vi kan skrive ut medisiner for å gi et bedre liv til disse menneskene og gi dem en sjanse til å bli pasienter.
Kontakt oss
Telefon
+47 95 00 79 78
E-post
post@eikaklinikken.no
Adresse
Kværnerveien 1
0192 Oslo
Et helse- og velferdstilbud for rusavhengige i Oslo
Eikaklinikken er finansiert Oslo kommune, Stiftelsen Kaare-Berg, Stiftelsen Bergesen, Eckbos Legat, Johan H. Andresen, Ketil Skorstad og av mindre private givere. PriDok har levert pasientjournalsystem.

Eikaklinikken er en virksomhet administrativt lagt under Tryggere Ruspolitikk.

Årsmelding 2022

Vil du donere til arbeidet, kan du vippse til #738049.
Du kan også opprette et gratis testament hos Jurio i bytte mot en donasjon i testamentet. Les mer om det her.

Nettsiden er designet av Alkemist
Vi bruker informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gjøre din brukeropplevelse av vårt nettsted bedre, til analyse og for å levere deg relevant informasjon. Vi lagrer ikke informasjon som identifiserer deg. Les mer i vår personvernerklæring og cookie-erklæring.
Vi bruker informasjonskapsler
Innstillinger
Informasjonskapsler som er nødvendige for kjernefunksjonaliteten av siden lagres uten forutgående samtykke.
Du bestemmer selv hvilke andre informasjonskapsler vi kan bruke.
Nødvendige informasjonskapsler
Alltid på. Dette er informasjonskapsler som er nødvendige for at du kan bruke siden og funksjonene på siden. De kan ikke slås av. De installeres basert på hvilke forespørsler du sender, som å velge personverninnstillinger, logge inn eller fylle inn skjemaer
Informasjonskapsler til webanalyse
Disabled
Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden vår brukes og hvor effektiv vår markedsføring av siden er, eller for å hjelpe oss med å tilpasse innholdet på siden. Se vår cookie-erklæring for en oversikt over hvilke informasjonskapsler vi bruker til webanalyse.
Informasjonskapsler til reklame
Disabled
Dette er informasjonskapsler som gir reklamebyråer informasjon om din nettaktivitet slik at de kan vise deg mer relevante reklameannonser eller begrense hvor mange ganger du ser en annonse. Vi bruker ikke informasjonskapsler for reklame.